"posprzątanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "posprzątanie" po polsku

posprzątanie

rzeczownik
 1. tidying
obrazek do "clean" po polsku obrazek do "tidy up" po polsku
czasownik
 1. clean ****
  • czyścić, sprzątać [przechodni/nieprzechodni]
   I cleaned my room. (Posprzątałem w swoim pokoju.)
   The last few days I have been busy cleaning my house. (Przez ostatnich kilka dni byłem zajęty sprzątaniem mojego domu.)
   Could you clean the kitchen? (Czy mógłbyś posprzątać w kuchni?)
 2. clear *****
 3. straighten ** , straighten up
 4. remove ****
  • uprzątać, sprzątać [przechodni]
   Can you remove your clothes from the chair? (Czy możesz sprzątnąć swoje ubrania z krzesła?)
   She removed the magazines from the table. (Ona uprzątnęła czasopisma ze stołu.)
 5. scavenge
 6. do the cleaning  
  I will do the cleaning, can you take out the trash? (Ja posprzątam, czy ty możesz wynieść śmieci?)
phrasal verb
 1. sweep up
 2. do out
 1. tidy up , tidy *
  • robić porządki, sprzątać
   Remember to tidy up your room before you leave. (Pamiętaj, żeby posprzątać swój pokój, zanim wyjdziesz.)
   I cleaned the kitchen, can you tidy up the bedroom? (Ja wyczyściłem kuchnię, czy możesz zrobić porządki w sypialni?)
   Remember to tidy your room! (Pamiętaj, by posprzątać swój pokój!)
obrazek do "clean up" po polsku Workers clear up polluted sand
phrasal verb
 1. clean up **
 2. clear up
  • zrobić porządek, posprzątać
   Clear up the room, your mum is visiting us. (Zrób porządek w pokoju, twoja mama nas odwiedza.)
   Clear up this mess before I get mad. (Zrób porządek z tym bałaganem zanim się zdenerwuję.)
   Having a puppy means clearing up after it all the time. (Posiadanie szczeniaka oznacza ciągłe sprzątanie po nim.)
czasownik
 1. declutter
phrasal verb
 1. go over something **  
  Go over your room, it's messy. (Posprzątaj swój pokój, jest brudny.)
  I have to go over the house, we're having guests tonight. (Muszę posprzątać dom, będziemy dziś mieli gości.)
phrasal verb
 1. clear something up  
  Clear your room up. (Posprzątaj swój pokój.)
  She cleared the table up after dinner. (Ona posprzątała stół po kolacji.)
 2. pick something up , pick up something ****