PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"podskakiwanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podskakiwanie" po polsku

podskakiwanie

rzeczownik
 1. jumping
  • skakanie, podskakiwanie
   I enjoy jumping. (Lubię skakanie.)
 2. prance , jaunce old use
 3. bobbing  
 4. bobbling
  • podskakiwanie (piłki)
 5. caprioling
 6. hopping
 7. jouncing
 8. capering
 9. prancing
 10. bumping
  • podskakiwanie (np. podczas jazdy po wyboistej drodze)
 11. joggling
 12. skyrocketing
Lindy Hop ...
czasownik
 1. bob ****
  • podskakiwać (poruszać się szybko w górę i w dół)
   The float started bobbing, we had a fish on hook. (Spławik zaczął podskakiwać, mieliśmy rybę na haczyku.)
   I came home and my dog started bobbing. (Wróciłem do domu i mój pies zaczął podskakiwać.)
 2. skip **
  • podskakiwać, podrygiwać [INTRANSITIVE]
   You could see how happy he was, he was skipping and smiling all the time. (Mogłeś zobaczyć, jaki był szczęśliwy, cały czas podskakiwał i się uśmiechał.)
   She skipped happily along the river. (Ona wesoło podskakiwała wzdłuż rzeki.)
   He skipped in place to warm himself up. (On podskakiwał w miejscu by się rozgrzać.)
 3. bounce **   [INTRANSITIVE]
  She bounced because she was so happy. (Ona podskakiwała, ponieważ była taka szczęśliwa.)
  Stop bouncing, I can't cut your hair. (Przestań podskakiwać, nie mogę obciąć ci włosów.)
 4. hop **
 5. bump **
  • podskakiwać (np. podczas jazdy po wyboistej drodze) [INTRANSITIVE]
   My bike was bumping on the road. (Mój rower podskakiwał na drodze.)
   The car was bumping when she was driving through the field. (Auto podskakiwało, kiedy ona jechała przez pole.)
 6. caper
 7. caper
 8. start *****
  • zrywać się (z miejsca, na nogi, ze snu), wzdrygać się, podskakiwać [INTRANSITIVE]
   I started because I heard a noise in the other carriage. (Zerwałem się, ponieważ usłyszałem hałas w innym wagonie.)
   She started when he touched her neck. (Ona się wzdrygnęła, gdy on dotknął jej szyi.)
 9. skyrocket
 10. prance , jaunce old use
 11. bobble
 12. jounce
 13. capriole
 14. joggle
 1. bounce up and down  
 2. romp around
czasownik
 1. jump ****
 2. nip
 3. upspring  
phrasal verb
 1. start up *
 2. ramp up

Powiązane zwroty — "podskakiwanie"

rzeczownik
skok = jump +8 znaczeń
podskok = leap +6 znaczeń
skocznia = take-off , także: takeoff
czasownik
przeskakiwać = clear +1 znaczenie

powered by  eTutor logo