ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"oddziaływanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oddziaływanie" po polsku — Słownik angielsko-polski

oddziaływanie

rzeczownik
 1. influence ****
  • wpływ, oddziaływanie [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   The mass media have a great influence on today's society. (Środki masowego przekazu mają duży wpływ na dzisiejsze społeczeństwo.)
   You must have offended someone with a lot of influence. (Musiałeś obrazić kogoś z dużymi wpływami.)
 2. reaction ***   [COUNTABLE]
  The conservative views of the past still had a reaction in her behaviour. (Konserwatywne poglądy z przeszłości miały swoje oddziaływanie na jej zachowanie.)
 3. pull *****
  • przyciąganie, oddziaływanie
   The moon's pull affects the seas. (Przyciąganie księżyca wpływa na morza.)
 4. influencing
 5. impingement
czasownik
 1. apply ****
  • oddziaływać, dotyczyć, pasować (np. określonej osoby czy sytuacji) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   And how does that apply to the nature of men? (A jak to dotyczy natury mężczyzn?)
   Well, then, I have words of wisdom that apply to your condition. (Mam więc kilka słów mądrości, które pasują do twojej sytuacji.)
 2. work , *****