14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"wywierać wpływ" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wywierać wpływ" po polsku

wywierać wpływ

czasownik
 1. influence ****
  • wywierać wpływ, wpływać, oddziaływać [TRANSITIVE]
   to persuade, to change the way in which somebody behaves or thinks
   Don't try to influence my decision, I won't listen to you anyway. (Nie próbuj wywierać wpływu na moją decyzję, i tak cię nie posłucham.)
   You can't let your parents influence your choice of studies. (Nie możesz pozwolić rodzicom oddziaływać na twój wybór studiów.)
   That's the person who'll be in a position to influence him. (To jest osoba która będzie w stanie na niego wpłynąć.)
   He is the one who influenced me and my work. (On jest tym, który wpłynął na mnie i moją pracę.)
 2. sway **
  • wywierać wpływ (na kogoś)
   I was surprised, too, that money would not sway Yoshimura. (Zaskoczyło mnie to również, że pieniądze nie wywarły żadnego wpływu na Yoshimurze.)
   There are plenty of elaborate techniques to sway the customer. (Istnieje wiele wyszukanych technik, aby wywrzeć wpływ na klienta.)
 1. exercise influence  

"wywierać wpływ" — Słownik kolokacji angielskich

exert an influence kolokacja
Popularniejsza odmiana: exert influence
 1. exert czasownik + influence rzeczownik = wywierać wpływ
  Silna kolokacja

  Shouldn't Congress exert influence over the drug companies, and not the other way around?

  Podobne kolokacje:
exert leverage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wywierać wpływ
 1. exert czasownik + leverage rzeczownik
  Luźna kolokacja

  Instead, it issued a more indirect challenge to the Mayor in an attempt to exert leverage.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo