Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"my foot!" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "my foot!" po angielsku

my foot! *

wykrzyknik
 1. wyraz niedowierzania  BrE przestarzale
obrazek do "foot" po polsku
rzeczownik
Liczba mnoga: feet
 1. stopa [policzalny]
  We decided to go there on foot. (Zdecydowaliśmy się iść tam pieszo.)
  My foot hurts because my dog bit me. (Boli mnie stopa, bo ugryzł mnie mój pies.)
 2. spód [policzalny]
  The foot of the mattress was very dirty. (Spód materaca był bardzo brudny.)
  Did you do the dishes? The foot of the pot is still dirty. (Czy ty myłeś naczynia? Spód garnka jest nadal brudny.)
 3. podnóże (np. góry) [policzalny]
  We'll wait for you at the foot of that mountain. (Będziemy czekać na was u podnóża tamtej góry.)
  The picnic was held at the foot of the hill. (Piknik odbył się u podnóża pagórka.)
 4. spąg
 5. lik dolny

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. spągowy
czasownik
 1. zapłacić
  I didn't foot the bill. (Nie zapłaciłem rachunku.)
  The company footed travel expenses. (Firma pokryła koszty podróży.)

foot ***** , ft. (skrót) *

rzeczownik
Liczba mnoga: feet
 1. stopa (30,48 centymetra) [policzalny]
  There are 12 inches in a foot. (Stopa to 12 cali.)
  He was almost seven feet tall. (On miał prawie siedem stóp wzrostu.)

foot ***** , także: presser foot

SINGER® All Purpose Presser Foot Tutorial - YouTube
rzeczownik
 1. stopka (w maszynie do szycia)
czasownik
 1. iść piechotą
 2. zatańczyć przestarzale

Powiązane zwroty — "my foot!"

rzeczownik
football BrE , soccer ball AmE = piłka (do gry w piłkę nożną)
footstep = odgłos kroku, krok +1 znaczenie
footnote , fn. (skrót) , f.n. (skrót) = dopisek, notatka (na marginesie lub u dołu strony) +1 znaczenie
footing = oparcie +3 znaczenia
footman = lokaj +1 znaczenie
footage = stopaż (długość w stopach) +1 znaczenie
foothold = punkt zaczepienia (do startu) +1 znaczenie
forefoot = przodostopie (choroba stopy) +1 znaczenie
footwork = praca nóg +1 znaczenie
foot of a sail = lik (brzeg żagla)
phrasal verb
przymiotnik
określnik
czasownik
przysłówek