BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"odgłos kroków" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odgłos kroków" po polsku

odgłos kroków

rzeczownik
 1. footfall
 2. trample
  • deptanie, odgłos kroków
   I can hear a trample in the corridor. (Słyszę odgłos kroków w korytarzu.)
 3. the sound of marching feet  

"odgłos kroków" — Słownik kolokacji angielskich

sound of footsteps kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odgłos kroków
 1. footstep rzeczownik + sound rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  She looked up at the sound of footsteps outside the door.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo