"get one's period" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get one's period" po angielsku

Czy czas to pieniądz?
rzeczownik
 1. okres, czas [policzalny]
  We didn't make much progress during that period. (Nie zrobiliśmy zbyt dużego postępu w tym okresie.)
  It was one of the worst periods in my life. (To był jeden z najgorszych okresów w moim życiu.)
  link synonim: span
  zobacz także: round, term
 2. lekcja [policzalny]
  My son has four periods of mathematics a week. (Mój syn ma cztery godziny lekcyjne matematyki w tygodniu.)
  How many periods of physics a week do you have? (Ile lekcji fizyki masz w tygodniu?)
  The first period starts at 7:45. (Pierwsza lekcja zaczyna się o 7:45.)
  link synonim: lesson
 3. część meczu (np. w hokeju) [policzalny]
  The first period was very exciting. (Pierwsza część meczu była bardzo ekscytująca.)
  I missed the first period - what's the score? (Przegapiłem pierwszą część meczu - jaki jest wynik?)
  They managed to score three points in the last period and they won. (Udało im się zdobyć trzy punkty w ostatniej części meczu i wygrali.)
przymiotnik
 1. stylowy, historyczny
  He is the producer of this period drama. (On jest producentem tego dramatu historycznego.)
  She is the designer of the period costumes. (Ona jest projektantką historycznych strojów.)
rzeczownik
 1. okres, miesiączka, menstruacja [policzalny]
  I have my period and don't feel too great. (Mam miesiączkę i nie czuję się zbyt dobrze.)
  Her periods have stopped. (Jej miesiączkowanie się zatrzymało.)
  I missed a period last month. (Nie miałam okresu w zeszłym miesiącu.)
  link synonim: menstruation
obrazek do "full stop" po polsku Full stop
rzeczownik
 1. kropka (na końcu zdania) [policzalny]
  Put a full stop at the end of the sentence. (Postaw kropkę na końcu zdania.)
wykrzyknik
 1. koniec i kropka, koniec kropka, i tyle, i kropka  AmE
  You cannot go to this party, period! (Nie możesz iść na tę imprezę, koniec i kropka!)
  You can't go out because you're sick, period! (Nie możesz wyjść, bo jesteś chory, koniec i kropka!)
  link synonim: periodt

"get one's period" — Słownik kolokacji angielskich

get one's period kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostawać czyjś okres
 1. get czasownik + period rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  On average, a woman gets her period every 21 to 35 days.

powered by  eTutor logo