Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"-ranking" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "-ranking" po polsku

"-ranking" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "-ranking" po angielsku

-ranking

suffiks
 1. do tworzenia przymiotników (mający jakąś rangę)
rzeczownik
 1. stopień, ranga (w wojsku) [policzalny lub niepoliczalny]
  He holds the rank of colonel. (On ma rangę pułkownika.)
  He was promoted to the rank of major. (On awansował do rangi majora.)
 2. klasa, grupa [policzalny lub niepoliczalny]
 3. rząd, szereg (np. ludzi ustawionych jeden obok drugiego) [policzalny]
  Someone is missing from the second rank. (Brakuje kogoś z drugiego rzędu.)
  The person in a blue shirt from the third rank would like to ask a question. (Osoba w niebieskiej koszuli z trzeciego rzędu chciałaby zadać pytanie.)
 4. kategoria, jakość [tylko liczba pojedyncza]
  We don't sell wine of poor rank. (Nie sprzedajemy wina słabej jakości.)
 5. warstwa, pozycja (np. społeczna) [policzalny lub niepoliczalny]
  You social rank determines your entire life. (Twoja pozycja społeczna decyduje o całym twoim życiu.)
  zobacz także: place
 6. rząd (algebra liniowa)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. klasyfikować, zaliczać [nieprzechodni]
  He ranks animals into different groups. (On klasyfikuje zwierzęta do różnych grup.)
  How will we rank this matter? (Jak zaklasyfikujemy tę kwestię?)
 2. przewyższać rangą  AmE [przechodni]
  I rank you, so obey my orders. (Przewyższam cię rangą, więc stosuj się do moich rozkazów.)
  You have to respect me because I rank you. (Musisz mnie szanować, bo przewyższam cię rangą.)
  I know he ranks me but it's not a reason to treat me like that. (Wiem, że on przewyższa mnie rangą, ale to nie powód, żeby tak mnie traktować.)
 3. ustawiać w szeregu [przechodni]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. cuchnący, smrodliwy
  What a rank smell! It must be the fish. (Co za cuchnący zapach! To musi być ryba.)
  I won't eat this rank cheese! (Nie zjem tego cuchnącego sera!)
  Don't let this rank dog into my house! (Nie wpuszczaj tego cuchnącego psa do mojego domu!)
 2. ordynarny, chamski
  Don't use these rank words. (Nie używaj tych ordynarnych słów.)
  It was a rank joke, you should apologize. (To był chamski żart, powinieneś przeprosić.)
  I'm angry because of his rank behaviour. (Jestem zły z powodu jego ordynarnego zachowania.)
 3. bujny, rozrośnięty
  I like this rank tree in your garden. (Podoba mi się to rozrośnięte drzewo w twoim ogrodzie.)
  I lost a ball in a rank grass. (Zgubiłem piłkę w bujnej trawie.)
 4. absolutny, skończony (np. skończona głupota)
  Your rank foolishness caused this accident! (Twoja skończona głupota spowodowała ten wypadek!)
  You're a rank fool. (Jesteś skończonym durniem.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. ranking, miejsce na liście [policzalny]
  Undefeated with a number one ranking is something to be proud of. (Bycie niepokonanym na pierwszym miejscu w rankingu to powód do dumy.)
 2. klasyfikowanie, zaliczanie
 3. przewyższanie rangą  AmE
 4. ustawianie w szeregu

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przysłówek
 1. wysoko postawiony  AmE
  I understand you're the ranking agent on site. (Rozumiem, że jest pan wysoko postawionym agentem na miejscu.)