BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"cuchnący" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "cuchnący" po polsku

cuchnący

przymiotnik
 1. smelly
 2. stinking
 3. funky  
 4. rank ***
  • cuchnący, smrodliwy
   What a rank smell! It must be the fish. (Co za cuchnący zapach! To musi być ryba.)
   I won't eat this rank cheese! (Nie zjem tego cuchnącego sera!)
   Don't let this rank dog into my house! (Nie wpuszczaj tego cuchnącego psa do mojego domu!)
 5. foetid British English , fetid American English
 6. foul-smelling  
  link synonim: bowfing
 7. malodorous
 8. evil-smelling
 9. reeky
 10. ill-smelling
 11. graveolent
  • cuchnący (głównie o roślinie) formal
 12. feculent   formal
 13. niffy
 14. whiffy
 15. olid literary
 16. mephitic
 17. noisome
 18. bowfing Scottish English informal
 19. minging British English slang
 20. stanky

powered by  eTutor logo