"kategoria" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kategoria" po polsku

kategoria

rzeczownik
 1. category ***   [COUNTABLE]
  "It doesn't fit in any category," Jack admitted. ("To nie pasuje do żadnej kategorii" przyznał Jack.)
  The three best projects in each category receive a prize. (Trzy najlepsze projekty w każdej kategorii otrzymują nagrodę.)
  Pick a category you like. (Wybierz kategorię, którą lubisz.)
 2. classification *   [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  I made a new classification for the cases such as this. (Ustaliłem nową kategorię specjalnie dla przypadków takich jak ten.)
 3. rank ***
  • kategoria, jakość [SINGULAR]
   We don't sell wine of poor rank. (Nie sprzedajemy wina słabej jakości.)
 4. pigeonhole
 5. category of being

powered by  eTutor logo