BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"student" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

student rzeczownik

rzeczownik + student
Kolokacji: 147
school student • college student • graduate student • minority student • grade student • engineering student • honor student • ...
student + rzeczownik
Kolokacji: 259
student body • student population • student newspaper • student loan • Student Council • student achievement • student protest • ...
student + czasownik
Kolokacji: 417
student attends • student learns • student receives • student participates • student completes • student graduates • student performs • ...
czasownik + student
Kolokacji: 254
student enrolled • teach students • allow students • prepare students • educate students • help students • recruit students • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
9. assist students = pomóż studentom assist students
10. expose students = zdemaskuj studentów expose students
11. enable students = umożliw studentom enable students
12. engage students = zainteresuj studentów engage students
17. introduce students = przedstaw studentów introduce students
22. advise students = poradź studentom advise students
26. represent students = reprezentuj studentów represent students
27. meet students = spotkaj studentów meet students
30. keep students = zatrzymaj studentów keep students
32. student called = student zadzwonił student called
33. take students = prowadź zajęcia ze studentami take students
38. open with several students = otwarty z kilkoma studentami open with several students
39. meet as the students = spotkaj jako studenci meet as the students
41. see students = zobacz studenci see students
43. welcome students = mile widziani studenci welcome students
44. hold several students = trzymaj w ramionach kilku studentów hold several students
45. show students = studenci widowiska show students
46. put students = wysłani studenci put students
47. urge students = studenci pragnienia urge students
48. affect students = wpłyń na studentów affect students
50. begin with several students = zacznij od kilku studentów begin with several students
51. protect students = chroń studentów protect students
52. inform students = informuj studentów inform students
53. student named = student nazwał student named
55. grow to several students = urośnij do kilku studentów grow to several students
57. make students = marki studenci make students
59. start with several students = początek z kilkoma studentami start with several students
60. challenge students = studenci wyzwania challenge students
63. student is expected = student jest spodziewać się student is expected
64. student is invited = student jest zaproszony student is invited
65. prevent students = uniemożliw studentom prevent students
68. student is arrested = student jest zaaresztowany student is arrested
69. inspire students = zainspiruj studentów inspire students
70. supervise students = opiekuj się studentami supervise students
72. cater for students = przygotowuj posiłki dla studentów cater for students
73. benefit students = dobroczynni studenci benefit students
74. motivate students = aktywizuj studentów do nauki motivate students
76. student is awarded = student jest przyznany student is awarded
79. student is offered = student jest zaproponowany student is offered
82. design for students = projekt dla studentów design for students
83. equip students = wyposaż studentów equip students
88. want one's students = chcieć czyjś studenci want one's students
89. student is divided = student jest podzielony student is divided
91. offer for students = oferta dla studentów offer for students
92. student is found = student zostanie znaleziony student is found
93. limit to several students = limit do kilku studentów limit to several students
94. use students = studenci wykorzystania use students
95. student is forced = student jest zmuszony student is forced
96. student registered = student zarejestrował student registered
97. student is separated = student jest w separacji student is separated
98. address students = studenci adresu address students
99. interview students = studenci wywiadu interview students
100. guide students = studenci przewodnika guide students
przymiotnik + student
Kolokacji: 380
medical student • fellow student • female student • secondary student • male student • full-time student • doctoral student • ...
przyimek + student
Kolokacji: 39
per student • among students • between students • for students • of students • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.