"address students" — Słownik kolokacji angielskich

address students kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): studenci adresu
  1. address czasownik + student rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He later traveled to Columbia to address the citizens, faculty, and students.