"teach one's students" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: teach students
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uczyć czyjś studenci
  1. teach czasownik + student rzeczownik
    Silna kolokacja

    I have since spent more than 40 years teaching high school students.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo