"tell one's students" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: tell students
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś studenci
  1. tell czasownik + student rzeczownik
    Silna kolokacja

    In fact, no one needs to tell the students how special their school is.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo