"teach several students" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: teach students
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz kilku studentów
  1. teach czasownik + student rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I have since spent more than 40 years teaching high school students.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo