"tell students" — Słownik kolokacji angielskich

tell students kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz studentom
  1. tell czasownik + student rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In fact, no one needs to tell the students how special their school is.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo