ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"release" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

release czasownik

release + rzeczownik
Kolokacji: 229
release recordings • release prisoners • release details • release documents • release figures • release information • release energy • ...
czasownik + release
Kolokacji: 49
begin releasing • refuse to release • plan to release • released after serving • agree to release • decide to release • intend to release • ...
release + przyimek
Kolokacji: 63
released until • released from • released by • released into • released after • ...
release + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 104
originally released • officially released • finally released • eventually released • released theatrically • released early • newly released • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 36
(2) officially, formally
Kolokacji: 2
(3) finally, eventually
Kolokacji: 2
(5) early, late
Kolokacji: 2
(6) publicly, jointly
Kolokacji: 2
(7) shortly, briefly
Kolokacji: 2
(9) simultaneously, concurrently
Kolokacji: 2
(10) exclusively, solely, alone
Kolokacji: 3
(12) later, prior, afterward
Kolokacji: 3
  • It is not even known if this was actually released.
  • He's actually released from darkness into light, and what does he make of it?
  • "Nor do I know if such agents were actually released."
  • It also includes certain songs that were actually released in the late 1970s.
  • There is a music video to "Millennium", but was never actually released.
  • The song wasn't actually released as a physical single, which perhaps helped sales of the album.
  • I must confess, however, that we didn't actually release all of our catch.
  • The public's got to be prepared for this before we actually release any news.
  • "Less than 6 percent of the emissions we generate are actually released," she said.
  • All chart entries below are from 2006, when the single was actually released.
2. simply release = po prostu zwolnienie simply release
3. released straight = zwolniony prosto released straight
4. continuously release = ciągle zwolnienie continuously release
5. release direct = zwolnienie bezpośredni release direct
(17) regularly, illegally
Kolokacji: 2
(19) nationally, domestically
Kolokacji: 2
(21) quietly, gently
Kolokacji: 2
(22) unconditionally, conditionally
Kolokacji: 2
(24) temporarily, explosively
Kolokacji: 2
(25) normally, hereby
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.