"release one's grasp" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolnienie czyjś chwyt
  1. release czasownik + grasp rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He releases his grasp, and knows he should be surprised.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo