"continuously release" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągle zwolnienie
  1. release czasownik + continuously przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Applied twice a day, it continuously releases testosterone into the blood through the oral tissues.

powered by  eTutor logo