14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"present" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

present przymiotnik

present + rzeczownik
Kolokacji: 323
present location • present form • present situation • present position • present condition • present moment • present circumstance • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 79
(8) value, standard, price, cost
Kolokacji: 4
(9) day, writer, author, Pope
Kolokacji: 4
  • He'd very likely just have you shot, in his present state of mind.
  • In its present state, he said, the land is a problem.
  • In the present state of our knowledge, we cannot go any further than that.
  • In its present state, it does no one much good.
  • In his present state, she could just see her father getting into a fight.
  • In his present state of mind he couldn't take it.
  • "We cannot let them go free in their present state."
  • I do not think this man will live until the morning in his present state.
  • In George's present state of mind, it seemed likely that he would.
  • But it's also important for you to know how I reached my present state of mind.
2. present town = obecne miasto present town
4. present village = obecna wieś present village
6. present day County = obecne Hrabstwo całodzienne present day County
9. present province = obecna prowincja present province
10. present community = obecna społeczność present community
11. present settlement = niniejsze porozumienie present settlement
(22) size, length, distance
Kolokacji: 3
(23) company, number, one, unit
Kolokacji: 4
(31) campus, garden
Kolokacji: 2
(32) king, Queen, Bishop
Kolokacji: 3
(39) cathedral, Earl, Duke
Kolokacji: 3
(40) participle, tense, past
Kolokacji: 3
(41) article, paper, report
Kolokacji: 3
(44) wife, husband
Kolokacji: 2
(46) volume, book, text, format
Kolokacji: 4
(47) species, model, theory, genus
Kolokacji: 4
(48) opportunity, Street
Kolokacji: 2
(49) Park, lineup
Kolokacji: 2
(50) diocese, parish
Kolokacji: 2
(51) technology, editor
Kolokacji: 2
(52) strength, prosperity
Kolokacji: 2
(53) trajectory, chaos
Kolokacji: 2
(54) obstacle, lighthouse
Kolokacji: 2
przysłówek + present
Kolokacji: 29
physically present • longer present • actually present • naturally present • present well • ...
present + przyimek
Kolokacji: 28
present throughout • present during • present at • present in • present for • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.