"present town" — Słownik kolokacji angielskich

present town kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecne miasto
  1. present przymiotnik + town rzeczownik
    Silna kolokacja

    This store was approximately one mile east of the present town.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo