BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"present" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

present przymiotnik

present + rzeczownik
Kolokacji: 323
present location • present form • present situation • present position • present condition • present moment • present circumstance • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 79
(8) value, standard, price, cost
Kolokacji: 4
(9) day, writer, author, Pope
Kolokacji: 4
2. present town = obecne miasto present town
4. present village = obecna wieś present village
6. present day County = obecne Hrabstwo całodzienne present day County
9. present province = obecna prowincja present province
10. present community = obecna społeczność present community
11. present settlement = niniejsze porozumienie present settlement
  • It is not known when the present settlement of New Inn was founded.
  • The present settlement was founded around 1790, and it is documented since 1827.
  • The development of the present settlement began in the second half of the seventeenth century.
  • The present Russian settlement was founded in September 1908.
  • The present settlement of Schönau grew up round the monastery.
  • Babirwa people have moved from place to place before they finally settled in their present settlements permanently.
  • That did not prevent our present settlement of the moon - and of space itself - as a new home for humanity.
  • They began settling in the present settlement in 1811.
  • It is located in the present settlement's northwestern part, south of the old cemetery.
  • The present settlement is recorded since Lombard times.
(22) size, length, distance
Kolokacji: 3
(23) company, number, one, unit
Kolokacji: 4
(31) campus, garden
Kolokacji: 2
(32) king, Queen, Bishop
Kolokacji: 3
(39) cathedral, Earl, Duke
Kolokacji: 3
(40) participle, tense, past
Kolokacji: 3
(41) article, paper, report
Kolokacji: 3
(44) wife, husband
Kolokacji: 2
(46) volume, book, text, format
Kolokacji: 4
(47) species, model, theory, genus
Kolokacji: 4
(48) opportunity, Street
Kolokacji: 2
(49) Park, lineup
Kolokacji: 2
(50) diocese, parish
Kolokacji: 2
(51) technology, editor
Kolokacji: 2
(52) strength, prosperity
Kolokacji: 2
(53) trajectory, chaos
Kolokacji: 2
(54) obstacle, lighthouse
Kolokacji: 2
przysłówek + present
Kolokacji: 29
physically present • longer present • actually present • naturally present • present well • ...
present + przyimek
Kolokacji: 28
present throughout • present during • present at • present in • present for • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.