BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"present community" — Słownik kolokacji angielskich

present community kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna społeczność
  1. present przymiotnik + community rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This grant had comprised the whole of the present community.

powered by  eTutor logo