Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>
Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"present district" — Słownik kolokacji angielskich

present district kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny region
  1. present przymiotnik + district rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They were joined in 1994 to make the present district.

powered by  eTutor logo