"present province" — Słownik kolokacji angielskich

present province kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna prowincja
  1. present przymiotnik + province rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Salland is a historical region in the west and north of the present Dutch province of Overijssel.

powered by  eTutor logo