"present village" — Słownik kolokacji angielskich

present village kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna wieś
  1. present przymiotnik + village rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The first settlement occurred around 1787 near the present village of Clinton.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo