"port" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

port rzeczownik

rzeczownik + port
Kolokacji: 123
fishing port • sea port • home port • river port • trading port • container port • port of entry • port of call • Port of Spain • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
(4) container, cassette
Kolokacji: 2
(6) call, game, modem
Kolokacji: 3
(10) treaty, registry
Kolokacji: 2
(11) Ethernet, LAN
Kolokacji: 2
(13) observation, data, input
Kolokacji: 3
(15) coast, view, side, viewing
Kolokacji: 4
(18) TCP, destination, MIDI
Kolokacji: 3
(19) oil, coal
Kolokacji: 2
(21) cruise, shuttle, transit
Kolokacji: 3
(22) expansion, communication
Kolokacji: 2
1. controller port = kontroler port controller port
  • The Atari's controller ports were moved to the back of the unit.
  • This resulted in the controller ports moving from the lower back to the upper back of the console.
  • It connects to the console's controller ports via a 2 m/6.5 ft cable.
  • The controller has two wires to plug into both controller ports.
  • Some systems have unused lines available on the controller port, designed for future expansion, which can be used.
  • Be careful of the memory card, controller ports and the loading tray.
  • The receiver box has to be plugged into the console in the second controller port.
  • The first 1982 release had four controller ports, where nearly all other systems of the day had only two.
  • The 1983 version of the Atari 5200 has two controller ports instead of four.
  • Paddle controllers come in pairs both connecting to a single controller port.
2. joystick port = drążek sterowy port joystick port
4. switch port = port przełącznika switch port
(24) Window, rifle
Kolokacji: 2
(26) rocket, weapon
Kolokacji: 2
(27) Mike, headphone
Kolokacji: 2
(28) transshipment, injection
Kolokacji: 2
port + rzeczownik
Kolokacji: 146
Port Authority • Port Vale • Port Chester • Port Elizabeth • Port Arthur • Port Jefferson • port facility • Port Moresby • Port Adelaide • ...
port + czasownik
Kolokacji: 23
port handles • port includes • port serves • port opens • port operates • ...
czasownik + port
Kolokacji: 36
leave port • visit ports • make port • include ports • return to port • enter the port • ...
przymiotnik + port
Kolokacji: 163
major port • main port • busy port • small port • large port • new port • important port • French port • American port • commercial port • ...
przyimek + port
Kolokacji: 19
into port • between ports • with ports • near the port • through the port • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.