"Port William" — Słownik kolokacji angielskich

Port William kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): William portowy
  1. port rzeczownik + William rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In the five years until 1776 he built an entirely new village, complete with a good harbour and was renamed Port William.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo