"Port Monmouth" — Słownik kolokacji angielskich

Port Monmouth kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Monmouth portowy
  1. port rzeczownik + Monmouth rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Pete Smith, a truck driver from Port Monmouth, N.J., was less charitable.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo