"Port Ellen" — Słownik kolokacji angielskich

Port Ellen kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Ellen portowa
  1. port rzeczownik + Ellen rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Lot of bourbons, and, ah, what about Port Ellen?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo