"international port" — Słownik kolokacji angielskich

international port kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): międzynarodowy port
  1. international przymiotnik + port rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It was a naval base and also an important international port.

powered by  eTutor logo