PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"port" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

port rzeczownik

rzeczownik + port
Kolokacji: 123
fishing port • sea port • home port • river port • trading port • container port • port of entry • port of call • Port of Spain • ...
port + rzeczownik
Kolokacji: 146
Port Authority • Port Vale • Port Chester • Port Elizabeth • Port Arthur • Port Jefferson • port facility • Port Moresby • Port Adelaide • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 43
(2) Vale, Gamble, hole
Kolokacji: 3
(4) Elizabeth, Alfred
Kolokacji: 2
(11) wine, Tobacco, Perry
Kolokacji: 3
(12) Talbot, Stanley
Kolokacji: 3
(13) engine, operator, Fairy
Kolokacji: 3
(16) gibson, Moody
Kolokacji: 2
(17) Republic, sauce
Kolokacji: 2
(19) police, captain, Admiral
Kolokacji: 3
(20) number, Folio
Kolokacji: 2
(21) rail, wing, railing
Kolokacji: 3
(25) Allen, director
Kolokacji: 2
1. Port Allen = Allen portowy Port Allen
  • The road continued west across the Mississippi River on a now closed ferry into Port Allen, Louisiana.
  • In Port Allen, Jefferson Highway goes north to the northern end of the town.
  • Fields was born in Port Allen, Louisiana.
  • Fields was born in Port Allen, Louisiana, near Baton Rouge, the seventh of ten children.
  • On this site a ferry operated between Port Allen and Baton Rouge from 1820 to 1968.
  • The parish seat is Port Allen and as of 2010, the population was 23,788.
  • In addition, 44 of the 45 boats at Port Allen sunk.
  • Port headquarters are located in Port Allen.
  • Port Allen, a small city on the west bank of the Mississippi River across from Baton Rouge, was named after him in 1878.
  • Port Allen is a place name that could refer to:
2. port director = dyrektor portowy port director
(26) Hood, replicator
Kolokacji: 2
(27) Costa, Ivory
Kolokacji: 2
port + czasownik
Kolokacji: 23
port handles • port includes • port serves • port opens • port operates • ...
czasownik + port
Kolokacji: 36
leave port • visit ports • make port • include ports • return to port • enter the port • ...
przymiotnik + port
Kolokacji: 163
major port • main port • busy port • small port • large port • new port • important port • French port • American port • commercial port • ...
przyimek + port
Kolokacji: 19
into port • between ports • with ports • near the port • through the port • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.