PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"Port Allen" — Słownik kolokacji angielskich

Port Allen kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Allen portowy
  1. port rzeczownik + Allen rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The road continued west across the Mississippi River on a now closed ferry into Port Allen, Louisiana.

    Podobne kolokacje: