PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"IR port" — Słownik kolokacji angielskich

IR port kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Port IR
  1. ir rzeczownik + port rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It also had a serial interface and an IR port for communicating with other devices.

    Podobne kolokacje: