PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"vintage port" — Słownik kolokacji angielskich

vintage port kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stary port
  1. vintage rzeczownik + port rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Tawnies also have a practical advantage over the more prestigious vintage ports.

    Podobne kolokacje: