PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"Roman port" — Słownik kolokacji angielskich

Roman port kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Rzymianin port
  1. roman przymiotnik + port rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The original Roman port could now well be under the sea.

    Podobne kolokacje: