Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"Venetian port" — Słownik kolokacji angielskich

Venetian port kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wenecjanin port
  1. venetian przymiotnik + port rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The last Venetian ports in Morea (the Peloponnese) were captured in 1718.

    Podobne kolokacje: