PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"inspection port" — Słownik kolokacji angielskich

inspection port kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kontrola port
  1. inspection rzeczownik + port rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Amalfi ignored them to search for an inspection port in the casing, found one, and opened it.