PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"port" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

port rzeczownik

rzeczownik + port
Kolokacji: 123
fishing port • sea port • home port • river port • trading port • container port • port of entry • port of call • Port of Spain • ...
port + rzeczownik
Kolokacji: 146
Port Authority • Port Vale • Port Chester • Port Elizabeth • Port Arthur • Port Jefferson • port facility • Port Moresby • Port Adelaide • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 43
(2) Vale, Gamble, hole
Kolokacji: 3
(4) Elizabeth, Alfred
Kolokacji: 2
(11) wine, Tobacco, Perry
Kolokacji: 3
(12) Talbot, Stanley
Kolokacji: 3
(13) engine, operator, Fairy
Kolokacji: 3
(16) gibson, Moody
Kolokacji: 2
(17) Republic, sauce
Kolokacji: 2
(19) police, captain, Admiral
Kolokacji: 3
(20) number, Folio
Kolokacji: 2
(21) rail, wing, railing
Kolokacji: 3
1. port nacelle = gondola portowa port nacelle
2. port propeller = śmigło portowe port propeller
3. port bulkhead = przegroda portowa port bulkhead
4. Port Phillip Bay = Phillip portowy Zatoka Port Phillip Bay
  • The aircraft eventually climbed away over Port Phillip Bay.
  • It lies along Port Phillip Bay in the southeastern part of the country.
  • In 1876 it was decided to cut a 10 metre wide channel to Port Phillip Bay.
  • Part of her past training included being thrown overboard by her then coach into Port Phillip Bay.
  • The port is at the north of Port Phillip Bay.
  • As is the case on Port Phillip Bay, the wind blew up very quickly.
  • She underwent sea trials before moving to Port Phillip Bay.
  • On clear days it is possible to see to Port Phillip Bay and Geelong.
  • At 41, with very little training, he entered a 24-mile race across Port Phillip Bay in Melbourne.
  • Transport was by sea on Port Phillip Bay due to the poor roads.
5. port screw = wkręt portowy port screw
(25) Allen, director
Kolokacji: 2
(26) Hood, replicator
Kolokacji: 2
(27) Costa, Ivory
Kolokacji: 2
port + czasownik
Kolokacji: 23
port handles • port includes • port serves • port opens • port operates • ...
czasownik + port
Kolokacji: 36
leave port • visit ports • make port • include ports • return to port • enter the port • ...
przymiotnik + port
Kolokacji: 163
major port • main port • busy port • small port • large port • new port • important port • French port • American port • commercial port • ...
przyimek + port
Kolokacji: 19
into port • between ports • with ports • near the port • through the port • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.