PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"port bulkhead" — Słownik kolokacji angielskich

port bulkhead kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przegroda portowa
  1. port rzeczownik + bulkhead rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He opened a long vertical cabinet inset into the port bulkhead.

    Podobne kolokacje: