PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"Windows port" — Słownik kolokacji angielskich

Windows port kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Windows port
  1. window rzeczownik + port rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Work has started on a Windows port, but as of September 2009 no official releases have been made.

    Podobne kolokacje: