PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"port screw" — Słownik kolokacji angielskich

port screw kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wkręt portowy
  1. port rzeczownik + screw rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The electric cable had wrapped around the port screw, Augusto said.

    Podobne kolokacje: