ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"port screw" — Słownik kolokacji angielskich

port screw kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wkręt portowy
  1. port rzeczownik + screw rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The electric cable had wrapped around the port screw, Augusto said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo