PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"port propeller" — Słownik kolokacji angielskich

port propeller kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): śmigło portowe
  1. port rzeczownik + propeller rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The ferry suffered extensive damage to her port propeller and had to be assisted to berth in Dover.

    Podobne kolokacje: