PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"Chinese port" — Słownik kolokacji angielskich

Chinese port kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Chiński port
  1. Chinese przymiotnik + port rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She remained in the Far East for the rest of the year, calling at several Chinese ports.

    Podobne kolokacje: