ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Chinese port" — Słownik kolokacji angielskich

Chinese port kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Chiński port
  1. Chinese przymiotnik + port rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She remained in the Far East for the rest of the year, calling at several Chinese ports.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo