ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"rifle port" — Słownik kolokacji angielskich

rifle port kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strzelba port
  1. rifle rzeczownik + port rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "This model has self-sealing rifle ports on both sides where the windows dip just behind the wings," he said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo