ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"pilot" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pilot rzeczownik

rzeczownik + pilot
Kolokacji: 88
fighter pilot • test pilot • airline pilot • helicopter pilot • television pilot • Navy pilot • Palm Pilot • bomber pilot • Air Force pilot • ...
pilot + rzeczownik
Kolokacji: 60
pilot episode • pilot program • pilot project • pilot training • pilot study • Badger cull pilot area • pilot error • pilot scheme • pilot officer • ...
pilot + czasownik
Kolokacji: 189
pilot flies • pilot says • pilot uses • pilot makes • pilot sits • pilot reports • pilot takes • pilot sees • pilot tries • pilot goes • pilot tells • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
(3) use, wait, serve, board
Kolokacji: 4
(5) sit, go, turn, die, lose, ...
Kolokacji: 17
(10) eject, abort, release
Kolokacji: 3
(13) survive, kill, down
Kolokacji: 3
1. pilot survives = pilot przeżywa pilot survives
  • The pilot survived, as did all the crew and passengers.
  • Both pilots survived; the aircraft was on a test flight.
  • Both pilots survived with one managing to land his plane.
  • Only the pilot and I survived, but she died of her injuries.
  • The pilot survived and the locals took him to the hospital.
  • One look told him that the pilot could not have survived.
  • One of the pilots was killed, while the other pilot and the four passengers survived.
  • The residents were not at home, and the pilot survived.
  • The pilot survives, but nine people in the hotel die.
  • The pilot and his observer survived the impact of the crash.
2. pilot kills = zabicia pilotażowe pilot kills
3. pilot downs = pilot powala pilot downs
(15) decide, choose, vote
Kolokacji: 3
(16) fail, bomb
Kolokacji: 2
(18) wear, feature, include
Kolokacji: 3
(20) shoot, gun
Kolokacji: 2
(22) drop, ignore, miss, cut
Kolokacji: 4
(23) perform, star, execute
Kolokacji: 3
(24) fire, waste, violate, destroy
Kolokacji: 4
(26) train, study
Kolokacji: 2
(27) escape, face, avoid
Kolokacji: 3
(28) honor, salute
Kolokacji: 2
(29) file, log
Kolokacji: 2
czasownik + pilot
Kolokacji: 34
train pilots • pilot is killed • pilot called • pilot is produced • represent one's pilots • ...
przymiotnik + pilot
Kolokacji: 95
automatic pilot • commercial pilot • American pilot • military pilot • experienced pilot • young pilot • private pilot • new pilot • ...
przyimek + pilot
Kolokacji: 12
for pilots • by pilots • of pilots • on pilot • from the pilot • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.