PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"pilot stage" — Słownik kolokacji angielskich

pilot stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): scena lotnicza
  1. pilot rzeczownik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Many shows never make it past the pilot stage.