"trainee pilot" — Słownik kolokacji angielskich

trainee pilot kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pilot odbywający szkolenie
  1. trainee rzeczownik + pilot rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Teaching a trainee pilot to land an aircraft with a failed engine is a hazardous activity.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo