"native" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

native przymiotnik

native + rzeczownik
Kolokacji: 424
Native American • native language • native species • native land • Native tribe • native speaker • native plant • native population • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 90
(10) culture, society, civilization
Kolokacji: 3
(11) son, girl, boy, daughter
Kolokacji: 4
(14) country, region, area, haunt
Kolokacji: 4
(18) name, identity, character
Kolokacji: 3
(22) bird, oyster
Kolokacji: 2
(25) life, delicacy
Kolokacji: 2
(26) Indian, Amerindian, Inuit
Kolokacji: 3
(29) soil, territory, parish, turf
Kolokacji: 4
(30) word, format, intelligence
Kolokacji: 3
1. native France = rodzinna Francja native France
3. native Provence = rodzinna Prowansja native Provence
4. native frog = występująca naturalnie żaba native frog
  • Philoria is a genus of frogs native to eastern and southern Australia.
  • There are also numerous turtles, lizards, and frogs native to the region.
  • The bullfrog, largest of the native frogs, is found in the eastern and central United States.
  • Heleioporus is a genus of frogs native to Australia.
  • No one puzzles as to why Southern California is virtually barren of most of its native frogs.
  • Phyllomedusa, a genus of frogs native to South America.
  • The Strabomantidae are a family of frogs native to South America.
  • Strongylopus is a genus of true frogs native to Africa.
  • Mannophryne is a genus of frogs native to South America.
  • These included the mosquito fish, bluegill, bass, and several species of native frogs.
5. native Brittany = rodzinna Bretania native Brittany
6. native Alsace = rodzinna Alzacja native Alsace
(38) Affair, ceremony
Kolokacji: 2
(45) Sweden, Briton, Celt, Swede
Kolokacji: 4
(49) costume, dress, garb, clothing
Kolokacji: 4
(50) Corporation, auxiliary
Kolokacji: 2
(53) element, one, ingredient
Kolokacji: 3
(54) Church, Christian
Kolokacji: 2
(57) literature, version
Kolokacji: 2
(58) legend, mythology
Kolokacji: 2
(61) dogwood, hardwood
Kolokacji: 2
(63) bee, insect, pollinator, ant
Kolokacji: 4
(66) copper, butterfly
Kolokacji: 2
(67) grape, canoe, seed
Kolokacji: 3
(68) youth, school, term
Kolokacji: 3
(69) fruit, product
Kolokacji: 2
(70) priest, clergy, shaman
Kolokacji: 3
(71) fern, thistle
Kolokacji: 2
(72) crayfish, mussels
Kolokacji: 2
(73) song, dynasty
Kolokacji: 2
(74) Belfast, Boston
Kolokacji: 2
(75) holly, chant
Kolokacji: 2
native + przyimek
Kolokacji: 7
native to • native from • native in • native of • native with • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.