"Native cuisine" — Słownik kolokacji angielskich

Native cuisine kolokacja
Popularniejsza odmiana: native cuisine
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Rodzinna kuchnia
  1. native przymiotnik + cuisine rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Looks like we'll be sampling the native cuisine on this one."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo